אשורנס
סוכנות לביטוח
menu2, menu, dots, more
mobile, mobile, phone, handheld
077-8982222
 

   ביטוח בריאות פרטי

 

   חברות הביטוח מספקות רובד נוסף לסל הבסיס, בנוסף או במקום השב"ן במסגרת ביטוח בריאות פרטי.
   פעילות החברות נמצאת תחת פיקוחו של המפקח/ת על הביטוח במשרד האוצר.
 

   סוגי כיסויים

   תכנית לביטוח בריאות יכולה לכלול שלושה סוגי כיסויים עיקריים :

   ביטוח תחליפי - ביטוח המכסה שירותים הכלולים בסל הבריאות או בשב"ן, אך מציע להם תחליף כגון בחירה של מנתח פרטי,    אשפוז בבית חולים פרטי, התייעצות עם מומחים שאינה כלולה בסל הבריאות ועוד. בביטוח תחליפי תגמולי הביטוח משולמים      במלואם, ללא תלות בכיסוי שמעניק הביטוח הממלכתי או השב"ן.

 • ביטוח מוסף - ביטוח המכסה שירותים שאינם כלולים בסל הבריאות שמעניק ביטוח הבריאות הממלכתי או בשב"ן,         ביטוח סיעודי בביטוח מוסף תגמולי הביטוח משולמים במלואם על ההוצאה הרפואית כולה.

 • ביטוח משלים - ביטוח המכסה הרחבה של שירותים הכלולים בסל הבריאות או בשב"ן, כגון כיסוי עבור הוצאות מנתח פרטי, מעבר להוצאות שכוסו במסגרת השב"ן. בביטוח משלים, תגמולי הביטוח משולמים לפחות עבור ההפרש שבין ההוצאות בפועל להוצאות המכוסות בסל הבריאות או בשב"ן.
   

  מאפייני תכניות ביטוח בריאות בחברות ביטוח

  ביטוחי בריאות הם בדרך כלל ביטוחים ארוכי טווח, עם מחויבות לכיסוי גם במקרה                                                         של שינויים במצב הבריאות של המבוטח, וללא התחשבות בהתקדמות שחלה בגילו.
  המבוטח עובר הליך של חיתום רפואי, הכולל הצגה של שאלות בפני המבוטח בדבר מצבו הבריאות,                            בעת הצטרפותו לביטוח, על מנת להעריך את רמת הסיכון הבריאותי שלו.
  בהתאם לרמה זו רשאית חברת הביטוח לקבוע החרגות או לגבות תוספת לדמי ביטוח החודשיים (פרמיה).
  הפרמיה יכולה להיות קבועה או משתנה לפי גיל.
   

  תגמולי הביטוח

  תגמולי הביטוח יכולים להינתן למבוטח באחד משלושת האופנים הבאים :

  פיצוי - תשלום סכום כספי מוסכם מראש, ללא צורך בהוכחת הוצאה כלשהי.
 • שיפוי - החזר הוצאות, בדרך כלל על סמך קבלות, לעתים עד לסכום מוגדר מראש.
 • שירות - מתן שירותים רפואיים בפועל.     
 
כל הזכויות שמורות לאשורנס סוכנות לביטוח   (2017) בע"מ     טלפון -  0778982222      service@assurance.co.il