אשורנס
סוכנות לביטוח
menu2, menu, dots, more
mobile, mobile, phone, handheld
077-8982222
 

   

   מהו ביטוח מנהלים ?

   ביטוח מנהלים מהווה אחד מאפיקי החיסכון הפנסיוני בישראל.
   אפיק חיסכון זה מיועד לתשלום פנסיה חודשית בהגיע החוסך לגיל הפרישה (67 לגבר, 64 לאישה).
   בנוסף לכך, החוסך בביטוח מנהלים מבוטח בביטוח חיים (ריסק מוות) ויכול להוסיף גם ביטוח אובדן כושר עבודה.
   את מרכיבי הביטוח השונים ניתן להתאים להעדפותיו של המבוטח. 

   ביטוח מנהלים הוא חוזה בין המבוטח לבין חברת הביטוח, הנקרא 'פוליסת ביטוח'.
   היות שמדובר בחוזה, מרבית התנאים בו קבועים ואינם ניתנים לשינוי במהלך תקופת הביטוח.
   כך לדוגמה אם חברת הביטוח רוצה להעלות את פרמיית הביטוח בעבור כיסוי ביטוח החיים,                                                היא תוכל לעשות זאת רק לגבי מבוטחים חדשים ולא לגבי מבוטחים קיימים בפוליסה.

   בנוסף, חברות הביטוח משווקות פוליסות המבטיחות כי תשלומי הפנסיה לא יושפעו משינויים בלוחות תוחלת החיים,                  כך שגם אם תוחלת החיים של כלל האוכלוסייה גדלה, לנתון זה לא תהיה השפעה על גובה הפנסיה של המבוטח                      לאחר הפרישה. דהיינו, עלייה בתוחלת החיים לא תקטין את הקצבה הצפויה למבוטח לאחר הפרישה.
 

   כיצד מתבצעת ההפקדה לביטוח מנהלים ?

   בביטוח מנהלים קיימים שני סוגי חוסכים - שכיר ועצמאי.

   כאשר החוסך הינו שכיר, התשלום מתחלק בינו לבין מעסיקו. העובד רשאי להפקיד עד 7% משכרו והמעסיק יכול                      להוסיף עוד 7.5% משכר העובד כתגמולים, ובנוסף עוד 8.33% משכר העובד כפיצויים (מוגבל בתקרת שכר).
   התשלומים לחיסכון פנסיוני מזכים את החוסך בהטבות מס עד לתקרת שכר מסוימת.

   חוסך עצמאי, שיש לו הכנסה מעסק או ממשלח יד, רשאי להפקיד עד 16% מהכנסתו החודשית (מוגבל בתקרה),                    ולהיות זכאי לניכוי מס או לזיכוי מס על תשלומיו.
 

   כיצד מתקבל התשלום בגיל הפרישה ?

   עד שנת 2008, ניתן היה לרכוש פוליסת ביטוח המשלמת קצבה חודשית לאחר הפרישה,                                                  או פוליסת ביטוח המעניקה תשלום הוני חד פעמי בגיל הפרישה או שילוב של שני הסוגים.

   בפוליסות ביטוח המעניקות תשלום הוני חד פעמי בגיל הפרישה,                                                                                  קיים שוני לגבי אופן תשלום כספים שנצברו בשל הפקדות לפני שנת 2008, לבין הפקדות לאחר שנת 2008.
   את החיסכון שנצבר בשל הפקדות לפני שנת 2008 יוכל החוסך לקבל כסכום חד פעמי בהגיעו לגיל הפרישה.                          אדם שזכאי לקצבה הגבוהה מכ- 3,850 ₪ לחודש (צמוד למדד פברואר 2008),                                                            יוכל למשוך את הסכום שצבר מעבר לסכום זה כסכום חד פעמי.

   כמו כן, כאשר החוסך מגיע לגיל פרישה, הוא יכול לבחור מסלול קצבה מבין אלה הקיימים בפוליסה,                                      ולקבל הבטחת מינימום של תשלומי פנסיה שישולמו למוטבים גם במקרה שילך לעולמו במהלך תקופת ההבטחה.                    (לדוגמה, אם בחר תקופת הבטחה של 240 חודשים שהינם 20 שנים ונפטר לאחר שנה מיום התחלת קבלת הפנסיה,               מוטביו יהיו זכאים להמשך תשלומי הפנסיה במשך 19 השנים הנותרות). 

 
כל הזכויות שמורות לאשורנס סוכנות לביטוח   (2017) בע"מ     טלפון -  0778982222      service@assurance.co.il