אשורנס
סוכנות לביטוח
menu2, menu, dots, more
mobile, mobile, phone, handheld
077-8982222
 

   ביטוח סיעודי פרטי

 

   אדם במצב סיעודי הוא אדם שאינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי מפעולותיו הבסיסיות והיומיומיות,                            או שהוא זקוק להשגחה בשל תשישות נפש. חולה אלצהיימר, הוא דוגמה למצב של תשישות נפש.
   "מצב סיעודי" כפוף להגדרות ולהערכה התפקודית המתבצעת על ידי הגופים המוסמכים.
 

   עלות טיפול סיעודי

   
   עלות טיפול באדם סיעודי, משתנה בהתאם למקום בו הוא שוהה.

  • כאשר הוא שוהה בביתו, העלות החודשית לסיוע יומיומי נעה בין 7,000 ש"ח ל-10,000 ש"ח.
  • במקרה בו נדרשת השגחה של 24 שעות ביממה - העלות אף גבוהה יותר. מרכיב העלות העיקרי                                   הוא העסקת מטפל צמוד. ישנן גם עלויות נוספות, בהן חיתולים, תרופות והוצאות מחיה של המטפל.
  • כאשר האדם מאושפז באופן פרטי במוסד סיעודי, העלות נעה בין 13,000 ש"ח ל-20,000 ש"ח,                                 וזאת בהתאם לתנאי מוסד האשפוז.


   הסטטיסטיקות מלמדות כי כ-75% מהחולים הסיעודיים שוהים בבית, וכ-25% מהם מאושפזים במוסד סיעודי. 
   יש לציין כי משך הזמן בו אדם נמצא במצב סיעודי, תלוי במצב בריאותו, בתוחלת החיים, בטכנולוגיות רפואיות ועוד. מחקרים      מצביעים על כך שאדם בן 80 שהופך סיעודי, צפוי להישאר במצב זה למשך כשלוש שנים וחצי בממוצע. עם זאת, נראה כי        תקופה זו הולכת ומתארכת, וזאת בעקבות העלייה בתוחלת החיים, התקדמות הטכנולוגיה הרפואית וכן עליה במספרם של        תשושי הנפש.
 

   תגמולי ביטוח


   מבוטח זכאי לגמלת סיעוד, החל מהמועד בו הוגדר כסיעודי על פי תנאי הפוליסה ובתום תקופת המתנה.
   זאת למשך תקופת תשלום תגמולי הביטוח, וכל עוד המבוטח עונה על הגדרת מקרה הביטוח.

   תקופת תשלום תגמולי הביטוח הינה תקופת הזמן בה מתחייבת חברת הביטוח לשלם למבוטח גמלת סיעוד חודשית,                בהתאם לבחירה של המבוטח בעת רכישת הפוליסה. כלומר, מי שעונה להגדרת מקרה ביטוח, זכאי לסכום כספי חודשי              בהתאם למספר החודשים שנקבעו בפוליסה. קיימות פוליסות שבהן תקופת תשלום תגמולי הביטוח היא לזמן מוגבל,                בדרך כלל למשך 60 חודשים. פוליסות אחרות מעניקות תגמול לזמן בלתי מוגבל - לכל יתרת חייו של המבוטח.

   תקופת ההמתנה מתחילה מהזמן בו הפך המבוטח לסיעודי, ומסתיימת במועד בו מתחילה זכאותו לקבלת תגמולי הביטוח.          תקופת ההמתנה בפוליסות הסיעוד, נמשכת בין חודש לשלושה חודשים.
   עם זאת, קיימות פוליסות בהן תקופת ההמתנה ארוכה יחסית - 36 חודשים, 60 חודשים וכדומה ("פוליסות משלימות").            עם תום תקופת ההמתנה, מתחילה זכאותו של המבוטח לקבלת גמלת סיעוד.

  •   

 
 
כל הזכויות שמורות לאשורנס סוכנות לביטוח   (2017) בע"מ     טלפון -  0778982222      service@assurance.co.il