אשורנס
סוכנות לביטוח
menu2, menu, dots, more
mobile, mobile, phone, handheld
077-8982222
 
אשורס פעיל כעוסק מורשה 035890136 – אסף אשורי , סוכן ביטוח מורשה מטעם משרד האוצר ומשווק מוצרים בחברות ביטוח ובתי השקעות עמה התקשר בהתאם לנהלי המפקח על הביטוח.
אשורנס פועל בשיתוף פעולה עם בתי השקעות וחברות הביטוח המובילים בישראל ומציעה בדיקת סיכונים אישיים ללקוחותיה אגב בחינת תיק הביטוח הקיים, המלצות רלוונטיות ו/או שווק מוצרי ביטוח פנסיה ופיננסים.
הסוכנות מתוגמלת ע"י חברות הביטוח ובתי ההשקעות על פי המקובל בענף.
 
כל הזכויות שמורות לאשורנס סוכנות לביטוח   (2017) בע"מ     טלפון -  0778982222      service@assurance.co.il