אשורנס
סוכנות לביטוח
menu2, menu, dots, more
mobile, mobile, phone, handheld
077-8982222
 

   קרן השתלמות

 

   קרן התשלמות הינה קופת גמל שנועדה במקור לשמש את העובדים למימון השתלמויות כגון כנסים מקצועיים ולימודי המשך,      אולם כיום משמשת על פי רוב כאפיק חיסכון כללי לטווח בינוני - האפיק היחיד שלא לטווח ארוך שנותר פטור ממס רווחי הון.

 

   הטבות מס

 

   לפי פקודת מס הכנסה, הפקדות המעסיק לקרן השתלמות פטורה ממס הכנסה, בגבולות הפרשה של העובד של עד                2.5% מהמשכורת הקובעת והפרשת המעביד של עד 7.5% (לכל היותר פי שלושה מחלק העובד) מהמשכורת הקובעת.
   ניתן להפריש לקרן כספים גם מעבר לתקרה, אך עליהם לא יחול הפטור.
   
   עבור עצמאים, הטבת המס ניתנת להפקדה בסך של עד 7% מההכנסה החייבת ועד תקרה של 263,000 ש"ח בשנה.            הסכום המוכר כהוצאה לצורכי מס יהיה עד 4.5% מההכנסה החייבת (עד 11,835 ש"ח בשנת 2015).                                  תקרת ההפקדה המוטבת משתנה כל שנה בהתאם לקביעת משרד האוצר.
 

   הטבת מס נוספת כוללת פטור ממס על רווחי ההון שצברה הקרן,                                                                                  במידה והכספים נמשכים לאחר שש שנים ויותר מיום פתיחת הקרן, או לאחר שלוש שנות ותק לצורך מימון                              השתלמות או לימודים, או במקרה של משיכת הכספים על ידי גבר מעל גיל 67 או אישה מעל גיל 62.
   
   תקרות ההפקדה הנהנות מהפטור ממס רווח ההון עמדו ב-2015 על הפקדה שנתית של 18,130 לשכיר ו-18,480 לעצמאי.    עובדה זו הפכה את קרנות ההשתלמות לערוץ חיסכון (פטור ממס) גרידא, שבמקרים רבים אינו משמש כלל להשתלמות.  •  

 
כל הזכויות שמורות לאשורנס סוכנות לביטוח   (2017) בע"מ     טלפון -  0778982222      service@assurance.co.il